Vergi Takvimi (Mali Takvim) - Nisan 2021 - anadolupass.com.tr

Vergi Takvimi (Mali Takvim) - Nisan 2021

En son haber, duyuru ve kampanyalardan haberdar olun
Vergi Takvimi (Mali Takvim) - Nisan 2021

İşletmelerin, ödemekle yükümlü oldukları vergiler vardır. Aşağıda yer alan Nisan ayına ait 2021 vergi takvimine göz atarak, ödemeniz gereken vergilerin tarihini öğrenebilir ve olası gecikmelerin önüne geçebilirsiniz. AnadoluPass işletmelerin vergi ve operasyonel yükünü hafifletmeye yönelik çözümler sunar. Bu çözümleri kullanarak işletmenizi kara geçirebilirisiniz.

2021 Mart Ayında Ödenecek Vergiler

İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar
01/04/2021 09/04/2021 16-31 Mart 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/04/2021 12/04/2021 16-31 Mart 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2021 15/04/2021 Mart 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2021 15/04/2021 Mart 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2021 15/04/2021 Mart 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/04/2021 15/04/2021 Mart 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2021 15/04/2021 Mart 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2021 15/04/2021 Mart 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/04/2021 15/04/2021 Mart 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/04/2021 20/04/2021 Mart 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/04/2021 20/04/2021 Mart 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2021 20/04/2021 Mart 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2021 20/04/2021 Mart 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2021 20/04/2021 Mart 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2021 20/04/2021 Mart 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/04/2021 26/04/2021 1-15 Nisan 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2021 26/04/2021 Mart 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/04/2021 26/04/2021 Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Mad. 3. Fık. Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/04/2021 26/04/2021 Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
01/04/2021 26/04/2021 Mart 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2021 26/04/2021 Mart 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2021 26/04/2021 Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/04/2021 27/04/2021 1-15 Nisan 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/04/2021 30/04/2021 Mart 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/04/2021 30/04/2021 Mart 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2021 30/04/2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/04/2021 30/04/2021 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
01/01/2021 30/04/2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/04/2021 30/04/2021 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
01/02/2021 30/04/2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/04/2021 30/04/2021 2020 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2021 30/04/2021 Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
01/11/2020 30/04/2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Ekim 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/12/2020 30/04/2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Kasım 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/04/2021 30/04/2021 Mart 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/04/2021 30/04/2021 Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/04/2021 30/04/2021 Mart 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2021 30/04/2021 Mart 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/04/2021 17/05/2021 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2021 17/05/2021 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2021 31/05/2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/04/2021 31/05/2021 2020 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması
01/04/2021 30/06/2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

anadolupass mobil uygulama
AnadoluPass Mobil Uygulama
Hızlı, kolay, güvenli!
Günlük hayatınızı kolaylaştıran hizmet ve avantajları ile AnadoluPass mobil uygulaması ile tüm işlemlerinizi daha hızlı, kolay ve güvenli yapabilmenizi sağlıyor.

Siz de AnadoluPass mobil uygulamasını hemen indirerek AnadoluPass’e her zaman kolayca ulaşabilirsiniz.